w CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SERVIZOS SOCIAIS E EDUCADOR/A SOCIAL
 • 24-Mayo-2018 11:23
  Info Xeral

  No Boletín Oficial da Provincia do 24 de maio de 2018 saíu publicada a convocatoria de selección de persoal temporal de 1 educador/a e 1 auxiliar administrativo/a de Servizos Sociais

  Proceso selectivo mediante concurso de valoración de méritos.

  O prazo de presentación de instancias é de 10 días naturais dende o seguinte á publicación do anuncio.

  Bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 11/05/2018.

  Dereitos de participación no proceso: 28 euros no caso de educador/a e 18 euros no caso de auxiliar administrativo/a.  Pódense descargar as bases e a instancia de solicitude na páxina web municipal www.irixoa.es