w CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES ALMACEN. CARNÉ C E CAP
 • 16-Abril-2019 09:44
  Info General

  Curso de actividades auxiliares de almacén

  (inclúe acceso ao carné C e CAP)

  Organizado por: Deputación da Coruña

  Lugar: nas instalacións da empresa adxudicataria, sitas para a zona centro_sur no Polígono Industrial do Milladoiro e na cidade de Santiago de Compostela, e para a zona centro_norte en A Barcala-Cambre  e no Polígono Industrial de Ledoño (Culleredo).

  Horario: preferentemente, mañá

  Data de inicio: prevista para mediados de maio

  Prazo de inscrición: 30/04/2019

  Lugar de inscrición: o concello onde estean empadroados.

  Os requisitos para inscribirse son:  

  Estar desempregada/o e ter entre 18 e 30 anos

  Estar empadroado/a nalgún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.

  Inscrición en Garantía Xuvenil: http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html 

  A documentación necesaria para realizar a inscrición é: 

  DNI

  Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social

  Certificado/volante actualizado de empadroamento

  Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego)

  Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Acceso a zona persoal na plataforma de Garantía Xuvenil e descarga no apartado de “notificacións” do documento, en formato “pdf”, que acredita que a persoa solicitante está rexistrada e é beneficiaria do sistema)