w Relación admitidos/as operarios/as limpeza praias 2019
  • 28-Mayo-2019 13:30
    Info General

    Todas as persoas solicitantes están admitidas á selección.    O vindeiro día 30 de maio daranse a coñecer as puntuacións e resultados.    Muxía, 28 de maio de 2019.