w SELECCION PRAIAS
 • 30-Mayo-2019 14:35

  CUADRILLA DE PRAIAS 2019

  RELACIÓN PERSOAS SELECCIONADAS E PUNTUACIÓNS

  SELECCIONADAS:

  DNI
  PUNTUACIÓN
  47 438 402 M
  0,60 p.
  49 473 864 J
  0,60
  32 419 580 E
  0,60
  46 897 257 G
  0,60
  79 323 489 P
  0,60
  78 811 354 Z
  0,20
  79 325 095 G
  0,60
  76 360 196 N
  0,20
  45 871 736 F
  0,10
  32 805 462 X
  0,10
  76 360 261 P
  0,10
  32 803 471 C
  0,10
  79 318 450 Y
  0,10
  Y06 450 085 D
  0.10
  32 419 313 P
  0,10
  49 334 103 T
  0,10
  76 355 214 K
  0,10
  53 168 154 C
  0,10
  79 324 328 L
  0,10
  49 330 597 J
  0,10

  Suplentes: (Puntuación 0,10)

  1.-
  78 807 966 F 79 317 601 P 49 676 991 G 78 812 575 Q
  78 804 567 N 78 810 674 R 78 810 048 L 47 401 816 N
  47 376 745 B 47 354 797 M 78 810 670 C.

  2.- O resto de aspirantes non presentan méritos avaliables.

  As persoas seleccionadas deberán presentarse para a sinatura do contrato, o vindeiro día 7 de xuño ás 11.00 h. Aportarán certificado de conta bancaria

  Muxía, 30 de maio.

  MAIS INFORMACIÓN WWW.CONCELLOMUXIA.COM