w Limpeza de Fincas anexas a vivendas
  • 19-Junio-2019 11:04
    Info General

    Rematado o prazo da xestión da biomasa das fincas lindeiras cos núcleos urbáns, rurais e todo tipo de vivendas, segundo a Instrucción da Xunta de Galicia.
    Con motivo da Prevención de Incendios Forestais, todos/as os/as propietarios/as de fincas con árbores e maleza deberán proceder a súa tala e/ou desbroce, segundo corresponda. En caso contrario procederemos a apertura do correspondente expediente.