w CONTRATACIÓN 2 TÉCNICOS/AS DE TURISMO
 • 19-Junio-2019 13:24
  Noticias

  EMPREGO: CONTRATACIÓN DE DÚAS PERSOAS TÉCNICO/A DE TURISMO  ANUNCIO  Obxecto:  Selección para contratacion de dúas persoas como técnico/a de turismo, durante aproximadamente 5 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).  Requisitos:  – Desempregado/a.  – Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.  Solicitudes:  Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 7 días naturais a partir deste anuncio.  Selección:  Valoración de méritos e oposición.  A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)Ç

  BASES:

  http://concellomuxia.com/2019/06/19/emprego-contratacion-de-duas-persoas-tecnicoa-de-turismo/