w EMPREGO TURISMO
 • 09-Julio-2019 11:48
  Noticias  ANUNCIO

  Obxecto:  Selección para contratacion dunha persoa como técnico/a de turismo, durante aproximadamente 5 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).  Requisitos:  - Desempregado/a.

  - Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.  Solicitudes:  Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 5 días naturais a partir deste anuncio.  Selección:  Valoración de méritos e oposición.  A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

  BASES:

  http://concellomuxia.com/2019/07/09/emprego-tecnicoa-de-turismo/