w EMPREGO TURISMO
 • 09-Julio-2019 11:48


  ANUNCIO


  Obxecto:

  Selección para contratacion dunha persoa como técnico/a de turismo, durante aproximadamente 5 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).

  Requisitos:

  - Desempregado/a.
  - Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.

  Solicitudes:

  Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 5 días naturais a partir deste anuncio.

  Selección:

  Valoración de méritos e oposición.

  A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)
  BASES: