w SELECCIÓN POSTO DE TECNICO/A TURISMO.
 • 16-Julio-2019 10:57
  Info General

  SELECCIÓN POSTO DE TECNICO/A TURISMO.

  ADMITIDOS/AS:

  46901373A

  45870097R  EXCLUIDOS/AS:

  Ninguén

  Tendo en conta que non hai persoas excluidas, esta lista terá carácter definitivo se non se presentan reclamacións contra ela.  A data de selección é o venres 19 de xullo, ás 10 h., na Casa Consistorial  O tribunal de selección está formado por:

  Presidente: Dna Isabel Muñoz, funcionaria do Concello de Muxía

  Secretaria: Rosana García, funcioanria do Concello de Muxía.

  Vocais, funcionarios/as do Concellode Muxía:

  D Jose Mª Canosa Diz,

  Dna Mariann Sambad Vilela

  Victoria Rivadulla Conde.