w OFERTA DE EMPREGO
 • 26-Julio-2019 10:47
  Info General

  ANUNCIO ADMITIDOS/AS POSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS SOCIAIS  Admitidos/as  DNI: 45 871 736 F  78 801 485 N  46 912 972 X  Excluídos/as: Ninguén.  Tendo en conta a base Sexta da convocatoria, ao non existir persoas excluídas, esta lista considérase definitiva.  O Tribunal estará formado polos/as seguintes funcionarios/as deste Concello:  Presidente: D. Gonzalo Saborido  Secretaria: Dna. Isabel Muñoz  Vogais: José Canosa Diz  Josefa VieitesPereira  Susana Rey Bértola  A selección terá lugar o martes, día 30 de xullo ás 15.30 h. na Casa Consistorial de Muxía  Muxía 26 de xullo de 2019.