w Cancèlase o teatro de hoxe e de mañàn
  • 07-Septiembre-2019 18:03
    Cultura y ocio

    Aviso importante: por motivos de forza maior quedan anuladas os espectáculos teatrais de hoxe con Talìa e de mañàn coa Escola Municipal de teatro de Muxía