w OFERTA EMPREGO
 • 29-Junio-2018 13:58
  Noticias

  Muxía 10 de xullo de 2018

  Selección Auxiliar Admtvo Servizos Sociais 2018

  Todas os/as solicitantes están admitidos á selección.
  -------------------------------------------------------------------------------------

  ¡¡AVISO!!

  Cambio de hora da selección de:
  Operarios/as Servizos Múltiples
  Auxiliar de biblioteca.

  A selección realizarase o día 9 de xullo, ás 13.00 h no Instituto de Educación Secundaria para operarios/as de servizos múltiples, e o mesmo día a mesma hora no Edificio de Servizos Múltiples para os/as auxiliares de biblioteca.
  Muxía 04 de xullo de 2018
  ------------------------------------------------
  ANUNCIO
  Obxecto: Contratación persoal laboral temporal:
  a)- 7 auxiliares de biblioteca, 1 mes, T/P
  b) 40 operarios/as de servicios múltiples, 1 mes, T/P
  c) 1 auxiliar advo de Servicios Sociais, 6 m ,T/C.

  Presentación de instancias:
  Para os apartados a) e b) , ata as 13 h do día 6 de xullo no rexistro municipal, e ata as 24 h dese mesmo día a través da Sede Elect.
  Para o apartado c), ata as 13 h do 9 de xullo no rexistro e ata as 24 h dese día a través da Sede elect.

  Requisitos: Desemprego (inscripción SEPE) e titulación esixida nas bases.
  Bases e información: Pax. Web e Oficinas Municipais.
  Aviso: Esta convocatoria queda condicionada na súa efectividade á aprobación definitiva da modificación de crédito 1/2018