w PROGRAMA DE ALUGAMENTO DE VIVENDA
 • 11-Julio-2018 10:33
  Info General

  PROGRAMA DE ALUGAMENTO DE VIVENDA

  DOG. 123 DO 28/06/2018. Orde 22 de xuño de 2018.  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Aberto ata o 30/07/2018.  CONTIA DA SUBVENCIÓN:

  Axuda do 40% do prezo do aluguer que será do 50% para persoas maiores de 65 anos.  REQUISITOS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS  -maiores de idade que sexan titulares-arrendatarias dun contrato de aluguer de vivenda formalizado.

  -Nacionalidade española ou residencia legal en España.

  -a vivenda alugada será vivenda habitual e permanente.

  -o prezo de aluguer non pode superar os límites establecidos na Orde que para Muxía é ata 300 euros e si é familia numerosa ou ten membros que precisen de vivenda adaptada este límite será de 360€/mes.

  -Ingresos ponderados entre o 0,7 e 2,5 veces o IPREM: este límite incrementase si é familia numerosa, membros con minusvalía e outros casos determinados na Orde.

  -non ser propietario nin titular de dereito doutra vivenda agás excepcións establecidas como separacións, violencia de xénero, necesidade de adaptación...

  -non poderá existir relación de parentesco ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade co propietario.  Máis información: 981184837