w PROGRAMA DE ALUGAMENTO DE VIVENDA
 • 11-Julio-2018 10:33
  Info General

  PROGRAMA DE ALUGAMENTO DE VIVENDA


  DOG. 123 DO 28/06/2018. Orde 22 de xuño de 2018.

  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Aberto ata o 30/07/2018.

  CONTIA DA SUBVENCIÓN:
  Axuda do 40% do prezo do aluguer que será do 50% para persoas maiores de 65 anos.

  REQUISITOS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS

  -maiores de idade que sexan titulares-arrendatarias dun contrato de aluguer de vivenda formalizado.
  -Nacionalidade española ou residencia legal en España.
  -a vivenda alugada será vivenda habitual e permanente.
  -o prezo de aluguer non pode superar os límites establecidos na Orde que para Muxía é ata 300 euros e si é familia numerosa ou ten membros que precisen de vivenda adaptada este límite será de 360€/mes.
  -Ingresos ponderados entre o 0,7 e 2,5 veces o IPREM: este límite incrementase si é familia numerosa, membros con minusvalía e outros casos determinados na Orde.
  -non ser propietario nin titular de dereito doutra vivenda agás excepcións establecidas como separacións, violencia de xénero, necesidade de adaptación...
  -non poderá existir relación de parentesco ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade co propietario.

  Máis información: 981184837