w Axudas para explotacións agrícolas
  • 23-Agosto-2018 09:06

    Poderán chegar ata un 50 % do custo elixible. Poderán facerse reforma ou construccións de instalacións, compra de produccións agrarias en desuso, compra de terreos,,,,,,