w Excursión a Segovia e Madrid
  • 20-Octubre-2018 13:29
    Cultura y ocio

    Visto que hai xente que se anotou para o viaxe doutros concellos e non temos suficientes prazas, o concello decidiu que solo poderán realizar a viaxe as persoas empadronadas no concello de Riotorto. En caso de quedar algunha praza libre, ofertaranse a xente doutros concellos.