• 2018-04-04 14:04:50
    Cultura e lecer

    O importante valor que o monte desempeña vén sendo ameazado pola propagación de incendios forestais, afectando á súa riqueza ambiental e paisaxística e ás actividades agroforestais que nel se desenvolven, poñendo en risco tamén a integridade física das persoas.
    É fundamental respectar as distancias das plantacións, manter o monte limpo e facernos responsables das nosas propiedades .
    Achegase un díptico informatico que a Consellería do Medio Rural elaborou onde se representan as distancias mínimas de plantación das distintas especies arbóreas a estradas, labradíos, vivendas, etc.

    Adjuntos: