• 2018-06-01 09:47:31
  Info Xeral

  No Boletín Oficial da Provincia do 1 de xuño de 2018 saíu publicada a convocatoria de selección de persoal temporal de 1 xefe/a de brigada, 1 peón condutor/a e 3 peóns brigadistas.
  Xornada de 40 horas semanas en quendas integrándose no dispositivo PLADIGA 2018.
  O proceso selectivo e a formación están delegados nunha empresa técnica.
  O prazo de presentación de instancias é de 12 días naturais (do 4 ao 15 de xuño de 2018)
  Bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 25/05/2018.
  Dereitos de exame: 18 euros para xefe/a, e 16 euros para condutor/a e peons.
  Máis información e descarga de documentación na páxina web do Concello de Irixoa
  www.irixoa.es