• 2018-12-20 09:39:13
    Info Xeral

    Damos publicidade da pretensión por parte de UNION FENOSA de realizar operacións de xestión de biomasa nas liñas de distribución de enerxía eléctrica do termo municipal de Irixoa.
    Achégase tamén un plano do trazado das ditas líneas por se algún propietario dos terreos afectados considera do seu interés realizar a xestión da biomasa previamente.
    Se unha vez transcurridos 15 días desde a publicación do anuncio no tablón de edictos do concello o propietario non efectuou as labores de xestión de biomasa indicadas, Unión Fenosa procederá á sua realización.
    Adjuntos: