• 2019-08-08 13:17:20
    Info Xeral

    O BOE anuncia o día 27 de Xullo a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso académico 2019-2020.
    Máis información na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias) ou nos Servizos Sociais do Concello de Irixoa.