• 2020-05-04 10:03:11
    Servizos

    Por resolución da alcaldía, prorrógase ata o 12/06/2020 o prazo voluntario para o pago dos recibos do abastecemento de auga do 2º semestre de 2019.
    Adjuntos: