• 2022-03-02 14:42:44
    Info Xeral

    A Xunta de Galicia publica as subvencións para compra de electrodomésticos. As solicitudes fanse na tenda e no momento da compra do electrodoméstico. A contía a subvencionar será un desconto dun 25% aproximadamente do importe da compra, subindo esta porcentaxe se o comprador ten a cualificación de consumidor vulnerable ou vulnerable severo. 
    Máis información nos Servizos Sociais Municipais.