A Mezquita Informa
A lista provisional de admitidos para a selección de tractorista atópase publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica
https://amezquita.sedelectronica.gal