A Mezquita Informa
Está exposta no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello https://amezquita.sedelectronica.gal a ACTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE TRACTORISTA.