A Mezquita Informa
PRAZA DE CONDUTOR DE TRACTOR CON ROZADORA
Prazo solicitudes 10 días hábiles dende o día seguinte da publicación do B.O.P.Archivo adjunto: http://www.bandomovil.com/archivos/amezquita/210319081000_Bando_Condutor_tractor_rozadora_21032019130523.PDF