Canet d'En Berenguer Informa
Veïns i veïnes de Canet,
Amb l'objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics, vos convidem perquè dijous que ve 19 de setembre a les 19 h. acudiu al Saló d'Actes de l'Ajuntament amb motiu de la celebració del ple ordinari , corresponent al mes de setembre.
Com a mesura nova per a afavorir la participació ciutadana, en aquells plens la duració dels quals siga superior a l'habitual, l'equip de govern ha decidit avançar el torn de precs i preguntes perquè aquest no tinga lloc al final de la sessió plenària.
Vos deixem l'ordre del dia de la sessió plenària perquè conegueu els temes que es tractaran.

ORDRE DEL DIA:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 1074/2019. Procediment Genèric.
3. Expedient 1897/2019. Participació en Organismes o Institucions.
4. Expedient 640/2019. Instruït sobre Modificació puntual del Pla de General (obertura de nou carrer del carrer Calvari a la Plaça Doctor Félix Rodríguez de la Fuente).
5. Expedient 915/2018. EDIFICANT: Acceptació de la proposta de delegació.
6. Expedient 775/2019. Instruït sobre Modificació del Pla de General (modificació dotacional esportiu per educatiu/docent, parcel•les RDP-3, RDP-4 i RDP-5).
7. Expedient 1696/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/19.
8. Expedient 2094/2019. Modificació de Crèdit.
9. Declaració institucional en defensa de les platges de Canet d'en Berenguer.
10. Moció promoguda pel Consell Agrari Municipal
B) Activitat de control
11. Donar compte dels registres d'entrada i eixida, dels Decrets d'Alcaldia i actes de les actes de Junta de Govern Local.
12. Expedient 1004/2019. Informació Economicofinancera.
C) Precs i preguntes