Canet d'En Berenguer Informa
Veïns i veïnes de Canet,
Amb l'objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics, vos convidem perquè dijous que ve 3 d´octubre a les 19 h. acudiu al Saló d'Actes de l'Ajuntament amb motiu de la celebració del ple ordinari , corresponent al mes d´octubre.
Com a mesura nova per a afavorir la participació ciutadana, en aquells plens la duració dels quals siga superior a l'habitual, l'equip de govern ha decidit avançar el torn de precs i preguntes perquè aquest no tinga lloc al final de la sessió plenària.
Vos deixem l'ordre del dia de la sessió plenària perquè conegueu els temes que es tractaran.
ORDRE DEL DIA:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 2121/2019. Festius locals en 2020
3. Expedient 2186/2019. Reconeixements institucionals Jaume I 9 d'Octubre de 2019
B) Activitat de control
4. Donar compte dels registres d'entrada i eixida, dels Decrets d'Alcaldia i actes de les actes de Junta de Govern Local
C) Precs i preguntes