• 2020-06-18 13:18:31
  Emprego

  Selección e contratación con carácter temporal dun Peón Forestal, a través do programa Aprol Rural 2020 (Subvención outorgada pola Xunta de Galicia convocatoria Orde 20-12-2019).
  O/A traballador/a estará vinculado/a ao Concello de Irixoa mediante a modalidade de contrato temporal coas cláusulas específicas de traballos de interese social (obra ou servizo), coas seguintes características:
  Duración do contrato: 9 meses (data de inicio previsible o 1-7-2020)
  Tipo de xornada: 100% (completa).

  Adjuntos: