• 2018-03-08 09:12:07
    Info General

    O Concello de Ourol vai levar a cabo os traballos de Revisión e actualización do Inventario de camiños e vías municipais existentes en todo o seu territorio.