• 2018-05-02 10:02:51
  OMIX

  A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2018
  Servizos ofertados:
  a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
  b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
  c) Manutención en réxime de pensión completa.
  d) O material necesario para a actividade.
  e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
  f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
  g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
  A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 15:00 e as 17:00 horas.
  Cando a incorporación aos campamentos e albergues teña lugar fóra de Galicia, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada.
  Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia. Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
  Idades:
  En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2018, cómpre destacar o seguinte:
  a) As persoas nacidas no ano 2000 non poderán facer os 18 anos antes da finalización do campamento.
  b) As persoas nacidas no ano 2009 deberán ter feitos os 9 anos ao inicio do campamento.
  Discapacidades:
  As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
  a) Facer constar a súa condición na epígrafe que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios, se os precisar.
  b) Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.
  c) Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
  Adxudicación das prazas
  a) Por adxudicación directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.
  b) Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
  Prezo: Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50%
  As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
  Prazo: O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 18 de maio de 2018
  Máis información no DOG do 25 de abril de 2018 ou na Oficina de Información Xuvnenil do Concello de Ourol, tlf: 982 55 90 19.