• 2018-05-14 13:32:55
    Info General

    Vistas as modificación que se sufriu a normativa autonómica vixente e dadas as consultas que se recibiron por parte dos veciños, desde o Concello de Ourol considerouse necesario remitir aos nosos veciños un breve resumo donde se identifican as obrigas que recolle a normativa autonómica vixente en materia de xestión de biomasa e repoboacións forestais.
    Recórdase a toda a veciñanza que se deben cumprir ditas obrigas dado que se trata de normativa autonómica vixente de obrigado cumprimento, e que de non atender a ditas obrigas poden producirse requerimentos de actuación que poden levar aparelladas execucións subsidiarias e sancións.
    Adjuntos: