• 2018-06-11 13:30:59
    Obras

    O Concello de Ourol vai levar a cabo obras de acondicionamento do Centro Social de Merille para mellora da súa eficiencia enerxética; as actuacións consistirán fundamentalmente na reparación da envolvente térmica da edificación, na cuberta e na fachada posterior; afectando tamén as instalacións de saneamento, fontanería e electricidade da paste posterior da edificación; creándose unha nova sala de usos múltiples e reformando os aseos.