• 2018-09-06 11:10:35
    Servicios Sociales

    Reunión de convocatoria do novo curso de “EDUCANDO EN FAMILIA” que será:

    Día: 17 de Setembro, Hora:16:30h, Lugar: Antigo C.E.I.P.

    Educando en Familia é un programa educativo que vai dirixido ás familias con nenos/as con idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos aínda que asistan a outros centros educativos (Colexios, Escolas Infantiles-Garderías, Casa niño,…) co fin de contribuir á formación das familias e así mesmo axudar a desenvolver plenamente as capacidades dos seus fillos/as a través de diversas actividades axeitadas a cada idade e aproveitamento do contorno dun xeito consciente e reflexivo para reforzar a competencia educativa familiar.