• 2018-09-12 09:22:29
  Info General

  ANUNCIO

  DON JOSÉ LUIS PAJÓN CAMBA, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE OUROL, PROVINCIA DE LUGO

  FAI SABER

  EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE LISTAS
  DE CANDIDATOS A XURADO

  Con motivo do SORTEO de CANDIDATOS DO TRIBUNAL DO XURADO durante o BIENIO 2019-2020 que se celebrará o vindeiro 28 DE SETEMBRO DE 2018, o Concello mantén o servizo de consulta das listas a candidatos a Xurado entre os días 13 e 21 de setembro.

  Expóñense ao público nas oficinas municipais para a súa consulta polos interesados, aos efectos da presentación de reclamacións.

  Para levar a cabo a correcta consulta o interesado débese identificar mediante o seu DNI, pasaporte, ou permiso de conducir.

  O que se pon en coñecemento de todos os veciños en xeral.

  Ourol, 12 de setembro de 2018
  O Alcalde – Presidente
  Adjuntos: