• 2018-11-12 09:34:48
    Obras

    Rematados os traballos de acondicionamento do Centro Social de Merille para a mellora da eficiencia enerxética, primeria fase por importe de 80.743,30 € pola empresa Sergonsa Servicios, S.L.