• 2019-03-28 16:00:01
    Info General

    O Goberno Local, do Concello, adxudicou as obras de substitución dos canlóns, que rodean todo o edificio, mailas baixantes, xa que observaron que estaban podres e picados, repercutindo no interior do edificio. Esta actuación era necesaria para os usuarios do centro, para que poidan facer uso do mesmo, nas mellores condicións posibles.
    Adjuntos: