• 2019-04-01 13:48:14
  Info General

  Convocadas 90 prazas, cunha duración de entre 7 e 10 días, en réxime de pensión completa entre finais de xuño e principios de setembro.
  Requisitos:
  - Ter fillas e fillos exclusivamente ó seu cargo e con idades entre os 2 e 12 anos.
  - Non convivir con parella afectiva.
  - Empadroamento e residencia efectiva en calquer concello de Galicia.
  - Que os ingresos mensuais brutos non superen o límite de 806,76€
  - Non padecer ela, nin as fillas/os menores que a acompañen, unha enfermidade que requira illamento e/ou impida a normal convivencia.
  PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 2 de maio.
  Adjuntos: