• 2019-04-04 09:20:36
    Info General

    Prazo de solicitude: desde o 4 de abril ata o 3 de maio de 2019, incluídos.
    Persoas destinatarias:
    As persoas que teñan recoñecida unha discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos.
    Prezo xeral: 125 € | Prezo con Título de familia numerosa (-50%): 62,5€ | Prezo con Carné xove (-25%): 93,75€