• 2020-02-04 10:23:32
  Emprego

  O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) vai a abrir próximamente o prazo para a solicitude de subvencións para o ano 2020 para proxectos de biomasa destinados a particulares

  BENEFICIARIOS:
  d) Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial
  e) Comunidades ou Mancomunidades de veciños.
  f) Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade.

  CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
  a) O custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas.
  b) Resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento de sistema.
  c) O custo do sistema de almacenamento do combustible.
  d) O custo do sistema de alimentación do combustible.
  e) O custo de montaxe e conexión.
  f) IVE, cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IVE.

  PRAZO SOLICITUDE BENEFICIARIOS:
  As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación electrónica.
  • Inicio solicitude: 14 de febreiro de 2020.
  • Fin solicitude: 16 de marzo de 2020 (incluido).

  CONTÍA MÁXIMA DAS AXUDAS:
  A intensidade máxima da axuda será do 50 %
  A contía máxima da axuda por proxecto será de 60.000 €

  INFORMACIÓN: INEGA. DOG do 23 de xaneiro de 2020. Cita previa: 981-541500
  Para máis información poden acudir ao Concello de Ourol a través do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en horario de 9:00 a 14:00 horas ou ben chamar ao teléfono 982-559109.