• 2020-02-27 13:34:42
  Emprego

  OBXECTO:
  Convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para o acceso as accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
  As competencias clave son necesarias para poder acceder a certas especialidades dos obradoiros de emprego de nivel 2 e 3 para aqueles desempregados que non posúan de estudos como mínimo a ESO.

  COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:
  Convocanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3 nas seguintes competencias clave:
  - Comunicación en lingua galega
  - Comunicación en lingua castelán.
  - Comunicación en lingua extranxeira (inglés)
  - Competencia matemática.

  No caso da competencia de comunicación en lingua galega, estarán exentas de presentarase a esta proba as persoas que estén en posesión do certificado Celga 2

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 20 de marzo de 2020.

  CALENDARIO DO PROCEDEMENTO:

  Prazo presentación solicitudes Ata o 20 de marzo de 2020
  Publicación da lista provisional de admitidos 20 de abril de 2020
  Presentación de alegacións Ata o 24 de abril de 2020
  Publicación da lista definitiva de admitidos 7 de maio de 2020
  Realización das probas:
  Competencias clave de nivel 2
  Competencias clave de nivel 3 Os dous niveis o sábado 16 de maio de 2020
  Publicación dos resultados provisionais das probas 29 de xuño de 2020
  Presentación de reclamacións Ata o 3 de xullo de 2020
  Publicación dos resultados definitivos das probas 17 de xullo de 2020

  INFORMACIÓN: DOG nº 38 de 26 de febreiro de 2020.