• 2020-03-15 19:31:08
    Info General

    Bando da Alcaldía de Ourol sobre as medidas a adoptar por este concello en relación ao funcionamento do concello durante o tempo que dure o ESTADO DE ALARMA
    Adjuntos: