• 2020-05-11 10:58:02
    Info General

    Infórmase a todos os veciños e veciñas do noso concello que o martes 12 de maio reanúdase o funcionamento do servizo de fisioterapia municipal.
    Para facer uso deste servizo será necesario concertar CITA PREVIA de xeito telefónico chamando ao teléfono 982 55 90 19.
    OS USUARIOS DEBEN ACUDIR PROVISTOS DE MASCARILLA E GUANTES.
    Según a normativa vixente non poderán facer uso deste servizo as persoas que presenten síntomas ou se atopen en illamento domiciliario ou cuarentena.