• 2020-10-20 14:24:23
  Servicios Sociales

  AMPLIACIÓN DE CRÉDITO para as AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL PARA EVITAR OS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ÓS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
  REQUISITOS:
  - Residir na C.A. de Galicia
  - Ser titular do contrato de suministro eléctrico
  - Ter contratada a tarifa de último recurso coa aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40%)
  - Estar en risco de exclusión social
  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de novembro
  GASTOS SUBVENCIONABLES: 50% do importe das facturas que estén pendentes de pago e emitidas entre os 2 meses anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2020