• 2020-11-06 09:32:50
  Emprego

  Está previsto por en funcionamento próximamente un Obradoiro de Emprego conxunto para os concellos de Ourol, Muras e O Vicedo denominado “Terras do Sor IV”.
  Os participantes deste obradoiro recibirán formación que poderán acreditar cun certificado de profesionalidade nas especialidades que se impartan, ao tempo que terán acceso a un contrato de traballo durante a súa participación na actividade.
  A duración do obradoiro é de 9 meses e o número de alumnos/as participantes é de 20, correspondendo 6 a este concello distribuídos nas seguintes especialidades:
  - Traballos de carpintería e moble: 3 alumnos
  - Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 3 alumnos
  Para participar neste obradoiro as persoas interesadas terán que estar inscritas na Oficina de Emprego de Viveiro como desempregados/as e carecer de ocupación nese momento, ademáis doutros requisitos que se establecerán nas bases da convocatoria respectivas.
  Para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais requirirase ter unha titulación mínima: ESO, Competencias Clave ou equivalente.
  Está previsto ademáis a contratación de persoal directivo e docente de apoio consistente nun director, tres monitores e un administrativo.
  Os interesados/as deberán pasar canto antes pola Oficina de Emprego de Viveiro para inscribirse específicamente para Obradoiros de Emprego e nunha das dúas especialidades en concreto.
  A data prevista de inicio do obradoiro é o 15 de decembro de 2020