• 2021-01-21 14:25:10
  Servicios Sociales

  ORDE DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE REGULA AS AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL PARA EVITAR OS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ÓS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (DOG Nº 12 DE 20 DE XANEIRO DE 2021)

  OBXECTO: AXUDAR AO PAGAMENTO DA FACTURA ELÉCTRICA AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

  SUBVENCIÓN E CONTÍA: OS GASTOS SUBVENCIONABLES SERÁN O 50% DO IMPORTE DAS FACTURAS DE ELECTRICIDADE. A CONTÍA DA SUBVENCIÓN SERÁ UNHA CANTIDADE FIXA POR SOLICITANTE DE 300€/ANO, OU DE 450€ NO CASO DE FAMILIAS NUMEROSAS.

  PRAZO DE SOLICITUDE: ATA O 31 DE OUTUBRO DE 2021

  PARA MÁIS INFORMACION E/OU SOLICITUDES PODEN DIRIXIRSE Ó DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DON CONCELLO DE OUROL (982559109)