• 2021-02-03 09:50:11
  Biblioteca

  DESTINATARIOS  Todas as persoas interesadas,  maiores de 16 anos.  MODALIDADE  Cursos presenciais: celga 3 e celga 4.  Cursos en liña: Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4  REQUISITOS PARA OS CURSOS EN LIÑA  Disponer dun equipo informático que cumpra cos seguintes
  requisitos técnicos:  -         
  Ordenador con conexión a Internet.  -         
  Conta de correo electrónico.  -         
  Micrófono ou calquera medio alternativo
  que permita gravación de voz.  -         
  Recomendase navegador web última versión
  de Firefox.  PRAZO DE SOLICITUDE  Ata o 18 de febreiro. As solicitudes faranse principalmente
  por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede
  electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal  INFORMACIÓN  Doga nº 22, do mércores 3 de febreiro de 2021.  No teléfono 982 55 90 19 (Casa da Cultura de Ourol)