• 2021-06-21 09:40:57
    OMIX

    Ante a gran demanda que se está a producir para a activación do Carné Xove a Consellería de Política Social acaba de activar un formulario para realizar a activación do Carné Xove de forma telemática.
    A partir de hoxe ás 12:00 h estará a disposición dos usuarios/as un formulario na páxina web de Xuventude no que poderán cubrir os seus datos. Posteriormente, ese formulario cuberto transcribirase á aplicación interna que manexamos para activar os carnés. Finalmente, o mozo/a recibirá un correo electrónico no que se lle comunicará o seu número de carné, de xeito que poida escribilo á man na propia tarxeta e, desta forma, ter o seu documento activado.

    En todo caso, será unha alternativa que non eliminará a posibilidade de facer o trámite de forma presencial nos locais actuais.

    Para calquera información poden poñerse en contacto coa OMIX do Concello de Ourol: 982 55 90 19