• 2021-06-30 12:22:34
  Info General


  -   Este programa ten como finalidade a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de excursións dentro da provincia de Lugo no marco do programa “Coñece a túa provincia”.

  -   Servizos incluídos: a excursión concedida a cada entidade beneficiaria incluirá o transporte para os traslados de ida e volta desde os lugares de orixe, poliza de seguro, xantar e entradas e visitas a diferentes lugares. Cada grupo irá acompañado dun guía acompañante.

  -  As entidades beneficiarias deben escoller un de entre os 37 itinerarios elaborados nas bases do programa. As excursións Terán lugar entre os meses de setembro e novembro, en días laborables. En cada excursión poderán participar un máximo de 23 persoas e un mínimo de 11.

  -  O programa terá carácter gratuíto para as entidades beneficiarias.

  -  A presentación de solicitudes remata o día 30 de xullo do 2021. A orde de concesión establecerase de acordó á orde de presentación das solicitudes.

  -  Para máis información consultar o BOP nº 147 do mércores 30 de xuño do 2021 ou no teléfono 982 559019.


  Adjuntos: