• 2021-09-07 11:02:24
    Servicios Sociales


    BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO MATRICULADO EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA , EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA OU EDUCACIÓN ESPECIAL,  PARA O CURSO 2021/2022
    PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 22 de setembro de 2021

     
    Adjuntos: