• 2021-09-29 10:57:24
  Servicios Sociales

  Trátase dun servizo gratuito prestado polo Colexio de Graduados Sociais de Lugo en colaboración coa Deputación provincial de Lugo, para aquelas persoas que presenten dificultades económicas e que precisen de información e asesoramenteo en deeterminados temas:
  - ERTES
  - Asesorametno en convenios colectivos
  - En contratod de traballo
  - Prestacións e subsidios por desemprego
  - Procedementos de afiliación, cotización ou aprazamentos ante a Seguridade Social
  - Conflictos colectivos, folgas
  - Accidentes de traballo
  - Asesoramento fiscal e tributario. Confección de impostos
  - Tramitación de subvencións
  - Asesoramento de autónomos
  - Estranxeiría: Solicitude de permisos de traballo, residencia e nacionalidade
  - Mediación
  - Xubilación
  - Incapacidade
  - Viuvedade
  - Orfandade
  - Favor de familiares
  PARA MÁIS INFORMACIÓN OU SOLICITUDE DE CONSULTA: Departamento de Servizos Sociais do Concello (982559109 / 677489457)
  Adjuntos: