• 2021-11-16 09:30:45
  Info General

  Vista a convocatoria de FOLGA XERAL na Mariña o día dezasete de novembro. Vista a importancia da reivindicación que se plantexa en toda a Mariña, un futuro industrial para a comarca, ante o desmantelamento industrial que se ven sufrindo nos últimos anos, e máis recentemente co anuncio de peche da fábrica de Alcoa e recentemente da planta de Vestas en Viveiro.
  O concello de Ourol súmase á Folga Xeral na Mariña convocada para o vindeiro dezasete de novembro, co obxectivo de reclamar un futuro industrial para a comarca.
  Como mostra de apoio a esta folga, ACORDOUSE:
  1º.- O peche dos servizos municipais, Oficinas da Casa do concello, Biblioteca Municipal, Centro de Fisioterapia, Centros Sociais, Pavillón deportivo e a cancelación, durante esa xornada, das actividades para maiores.
  2º.- Establécese o mantemento dos seguintes servizos municipais como servizos mínimos:
  .- Rexistro municipal en horario de 09:00 horas a 14:00 horas.
  .- Protección civil.
  .- Servizos Sociais,( para atencións de urxencia de SAF ao teléfono: 677489457).
  .- Servizo de axuda no fogar ( desenvolverase con normalidade)
  .- Servizo de augas e recollida de lixo.

  Adjuntos: