• 2022-01-14 11:41:08
  Servicios Sociales


  ORDE DO 16 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE REGULA AS AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL PARA EVITAR OS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ÓS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (DOG Nº 7 DE 12 DE XANEIRO DE 2022)

  OBXECTO: AXUDAR AO PAGAMENTO DA FACTURA ELÉCTRICA AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (PRECARIEDADE ECONÓMICA, DESEMPREGO, DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL E OU LABORAL...ETC)


  SUBVENCIÓN E CONTÍA: OS GASTOS SUBVENCIONABLES SERÁN O 50% DO IMPORTE DAS FACTURAS DE ELECTRICIDADE. A CONTÍA DA SUBVENCIÓN SERÁ UNHA CANTIDADE FIXA POR SOLICITANTE DE 300€/ANO, OU DE 450€ NO CASO DE FAMILIAS NUMEROSAS.

  PRAZO DE SOLICITUDE: ATA O 31 DE OUTUBRO DE 2022
  PARA MÁIS INFORMACION E/OU SOLICITUDES PODEN DIRIXIRSE Ó DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DON CONCELLO DE OUROL (982559109)